دریافت و ارسال فکس انبوه

دریافت و ارسال فکس انبوه

امکان ارسال و دریافت فکس انبوه به دو صورت وجود دارد : نرم افزار و سخت افزار نرم افزاری روش اول در روش اول بروی کامپیوتر مجموعه یک دستگاه فکس مودم به قیمت حدود ۵۰ هزار تومان نصب میشود و با تنظیم و نصب نرم افزار ها امکان دریافت و ارسال فکس با کامپیوتر دارا […]